Hyresvillkor

Hyresvillkor

Västra Torups Bygdegårds Hyresvillkor


• Uthyrning sker enligt Västra Torups Bygdegårds hyresvillkor.

• För värdesaker mm. ansvaras ej. Hyresgäst står själv för ev. kostnader på och i lokalen

• Person som är omyndig, får ej hyra lokalen utan målsmans medverkan. Målsman står därmed som ansvarig för hyrperioden.

• Bokning giltig först när reservationen bekräftats.

• Hyreskostnad enligt gällande prislista.

• Förskottsbetalning på BankGiro, 5730-6037 eller swish, inom 10 dagar när bekräftelse erhållits.

• Om betalning inte erhålls inom begärd tid stryks bokningen.

• Vid eventuell avbokning senast 30 dagar innan bokad tidpunkt uttages en avgift på 300kr

och senare än 30 dagar återbetalas inte hyreskostnaden alls.


• Hyresgäst skall väl förvara och inte låna ut nyckel till obehöriga.

Borttappad nyckel ersätts med faktisk kostnad.


• Hyresgäst förbinder sig att följa gällande instruktioner och säkerhetsföreskrifter.

• Säkerhetsinformation till hyresgäst. Vg. Se bilaga

• Lokalen skall vara väl städad vid hyrestidens slut och iordningställd enligt anvisningar.

Om detta inte beaktas debiteras ytterligare 300kr. Vid behov av mer omfattande efterstädning höjs avgiften. Den bedöms enskilt.


2012-01-01 Styrelsen for Västra Torups Bygdegård


Säkerhetsinformation till hyresgäster.


• Utrymningsvägarna får inte blockeras med bord, stolar eller liknande.

• Informera era gäster var utrymningsvägarna finns.

• Ta reda på var släckredskap finns och att NI kan hantera dessa

• Det får vistas max 150 personer i byggnaden.

• Placera ljus och marschaller på säker plats.

• Rökning sker endast utomhus.


Skadebegränsande åtgärder vid brand


1. RÄDDA – Utrym lokalen.

2. LARMA – Ring SOS telefonnummer 112. Ni befinner er i Västra Torups Bygdegård, Rökevägen 11, 28292 Västra Torup.

3. SLÄCK – Använd brandsläckare som finns i Köket. Och i hallen in till Köket


 


Innan ni lämnar lokalen – se till att.....


• Levande ljus är släckta.

• Alla lampor är släckta.

• Spisar och kaffekokare och diskmaskin är avstängda.

• Vattenkran till kaffekokare är avstängd.

• Fläkten i taket är avstängd.

• Dörrar och fönster är stängda och låsta.


2012-01-01 Styrelsen för Västra Torups Bygdegård

Västra Torups bygdegård © 2019 • Privacy Policy • Terms of Use